Առանձնատներ անմիջապես կառուցապատողից

Բնակելի Տուն B1

Բնակելի Տուն B1

Վաճառված
Բնակելի Տուն A1

Բնակելի Տուն A1

Վաճառված
Բնակելի Տուն A2

Բնակելի Տուն A2

Վաճառված
Բնակելի Տուն T12

Բնակելի Տուն T12

Վաճառված